24 de enero 2021

Día 24 de enero a las 18.30.
ñldjldfkjafdlakj- En aquesta jornada volem donar a conèixer el nostre treball. Compartir alguns resultats, reflexions i perspectives, fruit del procés d’esforços compartits de les institucions i professionals implicats.