Que es la jornada ARSISAM?

En aquesta jornada volem donar a conèixer el nostre treball. Compartir alguns resultats, reflexions i perspectives, fruit del procés d’esforços compartits de les institucions i professionals implicats.